20 junio, 2018 degees

Comunicado con motivo del día del refugiado

comunicat refugiats

Les Universitats Públiques valencianes creiem fermament en una educació superior digna, de qualitat, solidària i accessible. Després dels darrers successos esdevinguts la setmana passada amb l’arribada de refugiats que fugen de la guerra, la persecusió per raons político-religioses i la pobresa, creiem que és imperatiu facilitar la integració en el sistema universitari valencià als sol·licitants d’asil.

 

Aquesta integració es veu dificultada perquè fins que no tenen reconeguda la condició de persona refugiada, han d’abonar les taxes de matrícula corresponents a les d’estudiant extracumunitari, que ascendeixen fins sis vegades el preu normal de matrícula. Això suposa una demora en l’accés de fins quatre anys.

 

Privant-los de l’accés a l’educació superior se’ls resigna a la realització de tasques que sovint no corresponen amb la seua formació prèvia, per no tenir reconegut el nivell d’estudis que ja havien assolit en el seu país d’origen.

 

Per això instem a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a agilitzar els tràmits de les persones sol·licitants d’asil per a la seua matrícula i l’homologació d’estudis en el Sistema Universitari Valencià, a incloure als sol·licitants d’asil en les convocatòries de beques i ajudes a l’estudi i a la modificació de les taxes de matrícules d’aquest col·lectiu perquè s’equipare a la de la resta d’estudiants.

 

Subscriuen aquest comunicat:

 

  • Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València.
  • Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant.
  • Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I.
  • Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València
  • Delegació d’Estudiants de la Universitat Miguel Hernández.

 


COMUNICADO REFUGIADOS

Las Universidades Públicas Valencianas creemos firmemente en una educación superior digna, de calidad, solidaria y accesible.

Después de los últimos sucesos ocurridos la semana pasada con la llegada de refugiados que huyen de la guerra, la persecución por razones político-religiosas y la pobreza, creemos que es imperativo facilitar la integración en el Sistema Universitario Valenciano a los solicitantes de asilo.

 

Esta integración se ve dificultada porque hasta que no tienen reconocida la condición de persona refugiada, han de abonar las taxas de matrícula correspondientes a las del estudiantado extracomunitario, que ascienden hasta seis veces el precio normal de matrícula. Esto ssupone una demora en el acceso de hasta cuatro años.

 

Privandoles del acceso a la educación superior se les resigna a la realización de labores que en múltiples ocasiones no corresponden con su formación previa, por no tener reconocido el nivel de estudios que habían alcanzado en su país de origen.

 

Por ello instamos a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a agilizar los trámites de las personas solicitantes de asilo para su matrícula y la homologación de estudios en el Sistema Universitario Valenciano, a incluir a los solicitantes de asilo en las convocatorias de becas y ayudas al estudio y a la modificación de las tasas de matrículas de este colectivo para que se equipare a la del resto de estudiantes.

 

Suscriben este comunicado:

 

  • Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València.
  • Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant.
  • Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I.
  • Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València
  • Delegació d’Estudiants de la Universitat Miguel Hernández.

 

Elche, a 20 de junio de 2018.

 

 

Elx, a 20 de juny de 2018.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>